Emlékezetes esküvők, híres házasságok – Habsburg Károly főherceg és Zita hercegnő

Emlékezetes esküvők, híres házasságok – Habsburg Károly főherceg és Zita hercegnő

Mai bejegyzésemben összegyűjtöttem néhány érdekes információt az utolsó osztrák császár és magyar király és Zita házasságkötéséről. Az esküvő idején persze még csak Habsburg főherceg volt a későbbi IV. Károly, Zita pedig Bourbon-pármai hercegnő.
De haladjunk szépen sorban, hogyan is köttetett ez az akkoriban kuriózumnak számító szerelmi házasság! 🙂

“A hercegnő és a főherceg egymásra találását a család is jelentősen segítette. Zita hercegnő így emlékezett vissza: „nem tudnám megmondani, hogy a két főhercegnő szándékosan vitt-e engem Franzensbadba vagy sem, de annyi bizonyos, hogy Károly főherceg többször is meglátogatott bennünket, illetve Mária Annunciáta nénit. … Az érzelmeim lassan érlelődtek iránta a rá következő két esztendőben.” Első találkozásuk nagy hatást tett a főhercegre, aki ettől kezdve mind gyakrabban kereste a pármai hercegnő társaságát: „nagyon összebarátkoztunk, és természetesen boldogok voltunk, hogy újra meg újra találkozunk… Károly főherceg… még serényebbnek mutatkozott, amikor 1910 őszén fülébe jutott a pletyka, hogy jegyben járok egy távoli spanyol rokonommal, Don Jaime madridi herceggel.”

Károly főherceg akkoriban Ausztria egyik „legjobb partijának” számított, és a gyermekei minél előnyösebb kiházasításán fáradozó Mária Antónia pármai hercegné azt kívánta, hogy valamelyik leánya menjen hozzá feleségül. Eredetileg Adelheidet, Zita nővérét szánta Károlynak, ám miután ő kolostorba vonult, Zita vált a lehetséges feleségjelöltté. 1910-ben I. Ferenc József magyar király „parancsba adta” Károly főhercegnek, hogy nősüljön meg. Az uralkodó azonban – okulva a rangon alul nősült Ferenc Ferdinánd trónörökös esetéből – kikötötte, hogy csak olyan társat választhat magának, akinek családja az európai uralkodóházakat és nemesi családokat jegyző Gothai almanach első kötetében – a legrangosabb helyen – szerepel, tehát királyi vérből származik. A pármai uralkodócsalád ennek a kitételnek nem felelt meg tökéletesen, hiszen a tróntól megfosztották, de kapóra jött, hogy a család továbbra is fenntartotta trónigényét és a legidősebb fiúgyermeket, a szellemi fogyatékos Henrik herceget, Zita féltestvérét 1907-ben címzetes pármai hercegnek ismerték el öccsének, Illés hercegnek gyámsága mellett. Károly osztrák főherceg 1911. június 13-án megkérte Zita hercegnő kezét, maga mögött tudva a család és a császár támogatását is.

Íme az eljegyzési fotójuk:
425px-Karel_ZitaA frigy megkötése különösen fontosnak bizonyult a birodalom számára, ugyanis a törvények szerint Ferenc Ferdinánd trónörökös morganatikus (rangon aluli) házassága miatt Károly főherceg leszármazottai voltak a trón jogos várományosai.

A főherceg és a pármai hercegnő 1911. október 21-én házasodott össze az alsó-ausztriai Schwarzau kastélyában a király és számos európai előkelőség részvételével.
1910_ferenc_jo2_previewAz uralkodó egy káprázatos diadémot ajándékozott az alkalomból a menyasszonynak.
ZitawedA vőlegény azon szerencsés kivételek közé sorolhatta magát, akik szabad akaratukból, érzelmeik alapján választhatták meg jövendőbelijüket; ez ugyanis igencsak ritkaságnak számított a császári és királyi családok történelmében.
Érdemes megnézni a boldogságtól sugárcó arcukat:
1911_hochzeit_zita_and_arch HochzeitKarlundZitaTagadhatatlanul boldog házasságban éltek;” egészen Károly korai, 1922-ben bekövetkezett haláláig. Zita ezután élete végéig gyászruhát viselt.

Keserédesen szép szerelmi történet, mely mindössze 10 és fél évig tartó boldogságot hozott; ez idő alatt 8 gyermekük született. Mivel történetüknek erőteljes magyar vonatkozása van, álljon itt IV. Károly, az utolsó magyar király rövid uralkodásának (1916-1918) koronázási képe végezetül.IVKROL~1Forrás:
http://chicvintagebrides.com/index.php/chic-vintage-bride/chic-vintage-bride-empress-zita/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zita_magyar_kir%C3%A1lyn%C3%A9
http://retronom.hu/node/12153
http://www.ottovonhabsburg.org/mm_bild1.asp?lang=hu